De olympiske aktiviteter i faget datalogi 2018

Rapport

Dansk Datalogi-Dyst, DDD, er danmarksmesterskabet i datalogi for de gymnasiale uddannelser. DDD fungerer som udtagelseskonkurrence til den internationale datalogi-OL som hedder International Olympiad in Informatics, IOI.

I de senere år har vi haft stor hjælp fra tidligere OL-deltagere som i mellemtiden er kommet i gang med – eller har afsluttet – deres egne datalogiske studier. De seneste tre år har Anders Roy, nu postdoc ved DTU, trukket et meget tungt læs. Det takker vi for!

1. runde

I lighed med de tre foregående år havde vi i år en allerførste runde. Den kunne gennemføres helt uden programmering, idet det var talentet for at kunne programmere vi ville teste, især analytiske og kreative evner. Desuden fungerede runden som en appetitvækker.

Formen har vi lånt fra Georg Mohr-konkurrencernes første runde, altså en MC-test.

Vi lavede en massiv kampagne for at udbrede kendskabet til konkurrencen, og det resulterede i et stort antal deltagere.

Der var en del forholdsvis lette opgaver i MC-testen, men der var også nogle meget svære.

Der var 407 deltagere i 1. runde.

2. runde

I perioden op til 2. runde fik deltagerne grundig hjælp til selvstudier via vores hjemmeside, således at de blev rustede til at dyste i programmering.

Udtagelseskonkurrencens 2. runde foregik ved at deltagerne derhjemme løste to tilsendte opgaver af nogenlunde samme type som autentiske IOI-opgaver. Deltagerne havde en uge til løsning af de vanskelige opgaver med adgang til alle hjælpemidler.

Der var 112 deltagere i 2. runde.

3. runde

De elever som indsendte de bedste besvarelser i 2. runde, blev inviteret til en intro-dag. Den foregik på DTU den 16. marts 2018 hvor lokale lærerkræfter bidrog til en spændende introduktion til fagområdet, og deltagerne fik hands-on på opgaveløsning. Eleverne fik derved realistiske forestillinger om arbejdsformerne og stofområdet, og havde derfor bedre mulighed for at forberede sig effektivt til den kommende træningslejr.

Der var 19 deltagere i 3. runde:

Alex Villaro Krüger

Kruses Gymnasium

Alexander Skovsende

Teknisk Gymnasium Hillerød

Anders Madsen

H. C. Ørsted Gymnasiet

Asbjørn Kofoed-Nielsen

Sukkertoppen Gymnasium

Benjamin Bogø

Sukkertoppen Gymnasium

Benjamin Frederiksen

Holstebro Tekniske Gymnasium

Carl Bordum Hansen

NEXT Sukkertoppen Gymnasium

Christian Bertram

Marie Kruses Gymnasium

Christian Mikkelstrup

NEXT Sukkertoppen Gymnasium

David Rasmussen Lolck

H.C. Ørsted Gymnasiet Ballerup

Lasse Lund-Egmose

Sct. Knuds Gymnasium

Mads Jensen

Holstebro Tekniske Gymnasium

Martin Moos Hansen

VPR International

Mathias Fløe

Viborg Katedralskole

Michael Jeppesen

HTX Roskilde

Oliver Stenberg Jakobsen

Sukkertoppen Gymnasium

Sarah Behbahani

HTX Hillerød

Theodor Risager

HTX, Hansenberg, Kolding

4. runde

Deltagerne i intro-dagen deltog også i den første træningslejr som foregik den 13.-15. april 2018 i Hillerød. Her blev deltagerne i 3 døgn trænet intensivt i datalogiske metoder og algoritmer.

På grundlag af præstationerne på træningslejren udvalgte vi de 6 elever som skulle repræsentere Danmark ved BOI. I resten af perioden indtil afrejsen til IOI i juli modtog deltagerne fjernundervisning i løsning af datalogiske opgaver.

5. runde

I slutningen af april sendte vi de 6 udvalgte elever af sted til Baltic Olympiad in Informatics, BOI.  BOI fungerer for de 9 deltagende lande omkring Østersøen (plus Norge) som en slags regional generalprøve på IOI.  Den foregik i år i Stockholm.

Det danske BOI-hold bestod af:

Alex Villaro y Krüger

Kruses Gymnasium

Alexander Skovsende

Teknisk Gymnasium Hillerød

Carl Bordum

Sukkertoppen Gymnasium

Christian Bertram

Kruses Gymnasium

David Lolck

H.C. Ørsted Gymnasiet i Ballerup

Oliver Jakobsen

Sukkertoppen Gymnasium

                                                         

De danske deltagere klarede sig pænt: David Lolck kom hjem med en sølvmedalje.
På grundlag af alle hidtidige præstationer udvalgte vi derefter årets olympiadehold:

Alexander Skovsende

Teknisk Gymnasium Hillerød

Christian Bertram

Kruses Gymnasium

David Lolck

H.C. Ørsted Gymnasiet i Ballerup

Oliver Jakobsen

Sukkertoppen Gymnasium

6. runde

Træningslejr den 14.-17 juli 2018. OL-holdet fik her intensiv træning i et sommerhus i Nordsjælland.

7. runde

Træningslejr den 17.-19. august 2018. OL-holdet fik her intensiv træning i et sommerhus i Nordsjælland.

8. runde

Træningslejr i Tokyo den 29.-31. august 2018. Umiddelbart inden olympiaden i Japan, havde deltagerne et par dage til en sidste træning mens de kom sig over jetlaggen.

9. runde

Datalogi-Olympiaden: International Olympiad in Informatics, IOI 2018, foregik den 12.–19. august i Tsukuba i Japan.

Det danske hold havde gode præstationer, men nåede desværre ikke op i medaljeklassen. Dette hænger sammen med det faktum at det internationale konkurrence-pensum ligger helt uden for hvad der undervises i på stx og i det alt væsentlige ligger uden for det danske htx-pensum. Det giver de danske OL-deltagere et stort handicap i forhold til de fleste af de andre nationer. Vores store indsats på træningslejrene går desværre mest til at kompensere for dette handicap i stedet for at ruste de danske deltagere til medalje-præstationer. Vi håber at en øget træningsaktivitet vil kunne rette noget op på denne skævhed.

Vi har stadig vanskeligt ved at sprede kendskabet til olympiaderne ude på skolerne. Det er vores erfaring at de plakater vi udsender til samtlige stx- og htx-uddannelsessteder, kun i begrænset omfang når frem til opslagstavlerne – for slet ikke at tale om skolernes intranet og lignende nyhedsmedier.

Det er vort klare indtryk at deltagerne i IOI har meget stort fagligt og menneskeligt udbytte af at dyste med de bedste i verden og knytte globale kontakter. De kommer også til at fungere som rollemodeller for deres hjemlige kammerater, og de er derved medvirkende til at øge interessen for de naturvidenskabelige og de matematisk-datalogiske uddannelser i Danmark.

Sponsorerne

Undervisnings­ministeriet dækker broderparten af udgifterne til olympiadeaktiviteterne i datalogi.  Den støtte er vi meget taknemmelige for.

Villum-fonden har generøst givet et 3-årigt løft af vores økonomi specielt med henblik på at udvide Science-olympiadernes projekt på følgende tre områder:

• Initiativer for de dygtigste elever i de seks fag.

• Initiativer for gode og interesserede elever i de seks fag.

• Initiativer for at skabe mere offentlig opmærksomhed på matematik, datalogi og

naturvidenskab.

 


Knud Fjeldsted