International Olympics in Informatics 2002
August 2002, Yong-In City, Korea

IOI-holdet fra Danmark

Bjarke Roune
Bjarke
Roune

Michael Rasmussen
Michael
Rasmussen

Ulrik Buchholtz
Ulrik
Buchholtz

Christian Iversen
Christian
Iversen

Jens Boldsen
Jens
Boldsen

Jørgen Nielsen
Jørgen E.G.
Nielsen

Knud Fjeldsted
Knud
Fjeldsted

    

Bjarke Roune   

Haderslev Katedralskole

Michael Rasmussen   

Slagelse Gymnasium

Ulrik Buchholtz   

Gl. Hellerup Gymnasium

Christian Iversen   

Århus Katedralskole

Jens Boldsen   

Århus Katedralskole

Christian Iversen måtte melde afbud til rejsen til Korea

Holdledere
Knud Fjeldsted
Jørgen E.G. Nielsen

Tilbage til forsiden