De olympiske aktiviteter i datalogi

Datalogi-olympiaderne startede i 1989 i Bulgarien med 13 deltagende lande. Navnet på olympiaden blev International Olympiad in Informatics, eller kort: IOI.

Året efter gik en lille arbejdsgruppe under bestyrelsen for Datalærerforeningen i gang med at forberede en dansk udtagelseskonkurrence, Dansk Datalogi-Dyst, som løb af stablen i 1990-91. Begge de nuværende ledere af Dansk Datalogi-Dyst var med fra begyndelsen. Det var meningen at vinderne skulle udgøre det danske team ved den 3. internationale datalogi-olympiade i Athen: IOI 1991. Desværre kom den til at ligge lige oven i den skriftlige studentereksamen i Danmark, så Danmark måtte melde fra. Året efter tog en af os med som observatør ved IOI 1992 i Tyskland, og i 1993 deltog Danmark med et hold i Argentina. I sommeren 2016 deltager vi for 24. gang med et dansk hold ved de internationale datalogi-olympiader som nu har omkring 85 deltagende nationer.

I alle 24 år har Jørgen E.G. Nielsen og Knud Fjeldsted stået for at arrangere de danske konkurrencer, uddanne deltagerne i datalogi, samt fungere som holdledere under rejserne til olympiaderne.

Og der er virkelig tale om uddannelse, for det faglige niveau ved de internationale konkurrencer ligger tættere på universiteternes pensum end gymnasiernes. Det fleste deltagere har da også været selvstuderede nørder (ment i den allerbedste betydning: specialister med stor ekspertise inden for et snævert område). De er mødt op med et bredt spektrum af forskellige kompetancer inden for programmering, men som regel uden en tilsvarende stor teoretisk basis. Den er de så blevet udstyret med på vores træningslejre, som var intensive internatskurser: datalogiske forelæsninger med gennemgang af forskellige standardalgoritmer, vekslede med programmeringsperioder hvor teorien blev anvendt i praksis. Og eleverne var i gang fra tidlig morgen til sen aften. Vi har altid været imponerede over en ihærdighed, energi og entusiasme som de unge mennesker har lagt for dagen på disse træningslejre.

I de senere år har vi haft stor hjælp fra tidligere olympiadedeltagere som i mellemtiden har været i gang med deres egne datalogiske studier.
I dette år har vi fået uvurderlig hjælp fra PhD-studerende ved DTU Anders Roy som har udviklet en ny evalueringsserver til vore konkurrencer, og som i det hele taget er vores ankermand både teknisk og datalogisk.

 

De første mange år var det meget svært at få økonomien til hænge sammen. Vi fik enten ingen eller ganske små bevillinger fra Undervisningsministeriet, og det var på grænsen til umuligt at skaffe sponsorer fra det private erhvervsliv.

Det har siden ændret sig. Vi får ganske pæne bevillinger fra ministeriet (om end de altid er mindre end budgettet – i år har vi derfor måttet aflyse træningslejr nr. 2), og de sidste 13 år har Carlsbergs Mindelegat trofast stået os bi med en fast bevilling som gør at vi kan få det hele til at løbe rundt.

 

Programmering har indtaget en mere og mere perifer rolle i det almene gymnasium, stx, i de senere år. Modsat er det gået i htx. Det kan derfor ikke undre at den brøkdel af deltagerne der står htx ud for, er vokset støt og roligt, således at de nu er i flertal.

Jeg er overbevist om at det har stor betydning for gymnasieeleverne at de oplever at nogle af deres kammerater er så dygtige at de kan klare sig blandt de 3-400 bedste i verden. Og at det kan føre til noget at knokle inden for de områder hvor man har talent. Det giver nogle gode rollemodeller.

For deltagernes vedkommende har vi gennem årene set at de fleste af dem er gået i gang med videregående studier inden for naturvidenskab, datalogi og matematik. Og at de har drevet det vidt.

Knud Fjeldsted